Politica de Confidențialitate

Conform cerinţelor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, si ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Carte Boierească SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este de a va putea asigura serviciile noastre, de a va asigura suportul privind comenzile dumneavoastră, de a vă aduce la cunoștință modificările din cadrul serviciilor noastre și eventualele servicii noi pe care le oferim noi sau partenerii noștri.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare pentru finalizarea unei comenzi. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt publicate pe site sau in alta parte si nu sunt făcute publice.

Conform Regulamentului UE 679/2016, si ale Legii nr. 190/2018, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată prin e-mail, la adresa contact@carteboiereasca.ro

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.